نحوه شکایت از پلاک خودرو مزاحم

نحوه شکایت از پلاک خودرو مزاحم

در صورتی که مالک خودرو یا ماشین اقدام به ایجاد مزاحمت برای سایرین نموده و یا اینکه جرایم دیگری همچون توهین مرتکب شده و یا مزاحمت برای بانوان ایجاد کرده باشد ولی مشخصات وی قابل تشخیص نباشد ، قابل تعقیب کیفری خواهد بود .

نحوه شکایت از پلاک خودروی مزاحم با برداشتن پلاک ماشین مزاحم و طرح شکواییه در دادسرا می باشد .

عمده جرایم و تخلفاتی که از طریق خودروها انجام می شود را می توان شامل توهین کردن ، سلب آسایش و یا ایجاد مزاحمت از طریق ماشین با روش های مختلف دانست که با در اختیار داشتن پلاک خودرو می توان نسبت به طرح شکایت کیفری اقدام کرد.

نحوه شکایت از پلاک خودرو مزاحم

شکایت از خودرو مزاحم

در بسیاری از موارد، ممکن است راننده خودرو اقدام به مزاحمت برای سایرین نماید . مزاحمت از طریق خودرو یا ماشین می تواند برای سایر ماشین ها و وسایل نقلیه باشد ؛ به این صورت که به عنوان مثال دیگران را از مسیر خود منحرف نماید و یا با انجام تخلفات رانندگی، اسباب مزاحمت برای سایر رانندگان شود و یا اینکه راننده خودرو عابران پیاده و یا افراد عادی را اذیت کرده و مزاحمت برای آنها ایجاد کند ؛ مانند اینکه راننده ای با ایستادن کنار خیابان، مرتکب مزاحمت برای خانم ها بشود .

 یا اینکه ماشین مزاحم با پارک کردن درب منزل دیگران ، امکان استفاده از ملک توسط مالک را سلب کرده و با سد معبر و سلب آسایش ، برای مالک مزاحمت ایجاد نماید که این موضوع نیز از طریق طرح دعوای مزاحمت ملکی قابل پیگیری می باشد .

به طور کلی باید گفت که مزاحمت با خودرو هم جنبه عرفی دارد و هم جنبه قانونی ؛ ممکن است برخی رفتارها با ماشین توسط افراد، مزاحمت تلقی شود ولی به لحاظ قانونی امکان پیگیری آن وجود نداشته باشد و یا اینکه این مزاحمت عرفا قابل اغماض باشد ؛ مثل بوق زدن ممتد خودرو در خیابان . اما به لحاظ قانونی مصادیق آزار و اذیت و مزاحمتی که توسط راننده خودرو و ماشین برای دیگران ایجاد می شود ، ممکن است مختلف باشد که نمونه هایی از آن ذکر شد .

حتی ممکن است مزاحمت با خودرو یا ماشین، وصف کیفری جداگانه ای داشته باشد ؛ به عنوان نمونه ممکن است علاوه بر ایجاد مزاحمت عرفی ، راننده خودرو فحاشی یا توهین کرده باشد و یا اینکه مزاحمت برای نوامیس و بانوان ایجاد شده باشد که بر اساس قانون مجازات اسلامی هر کس در اماکن عمومی مزاحم کودکان یا خانم ها شده باشد و با گفتار و یا حرکات خود به آنها توهین کند ، به مجازات حبس و یا شلاق محکوم می شود .

بنابراین مطابق با نوع مزاحمتی که ایجاد شده است هم می توان شکایت کیفری کرد و با ارائه شکواییه متناسب با نوع جرم ، رسیدگی به شکایت را تقاضا نمود .

شکایت از خودرو مزاحم با شماره پلاک چگونه می باشد

در قسمت قبل توضیح دادیم که شکایت از خودروی مزاحم امکان پذیر است . با این حال اصولا وقتی قصد داریم از کسی شکایت کنیم ، باید مشخصات وی را بدانیم و در شکواییه آن را قید کنیم . در مورد مزاحمت با خودرو ممکن است تعیین مشخصات صاحب خودرو برای شاکی امکان پذیر نباشد ؛ بنابراین این سوال مطرح شود که آیا از طریق پلاک خودروی مزاحم هم می توان شکایت کرد ؟ شکایت از خودرو مزاحم با شماره پلاک ماشین چگونه می باشد ؟

در برخی موارد ممکن است شاکی ، شخص مزاحم را شناسایی کند و مشخصات وی را بداند که در این صورت به راحتی می توان علیه شخص مزاحم در دادسرا شکایت کیفری نمود . با این حال در مواردی ممکن است شاکی اصلا راننده خودروی مزاحم را نشناخته ولی بخواهد طرح شکایت کند .

در این گونه موارد، امکان شکایت از طریق پلاک خودروی فرد مزاحم وجود دارد و در واقع ، با اعلام پلاک خودرو مزاحم ، می توان از مقامات قضایی خواست تا مشخصات فردی که مزاحمت با ماشین ایجاد کرده است استعلام شود تا وی در دادگاه حاضر شده و قابل مجازات باشد و ممکن است منجر به توقیف خودرو شود .

برای شکایت از مزاحمت با ماشین از طریق شماره پلاک ، باید مشخصات شاکی از جمله نام و نام خانوادگی ، نام پدر و نشانی دقیق وی در شکواییه ذکر شود . موضوع شکایت را نیز می توان مزاحمت و یا هر عنوان مجرمانه دیگری که فرد مزاحم مرتکب شده است ، قید کرد . در قسمت متشاکی یا مشتکی عنه نیز باید عنوان ” مجهول ” یا ” ناشناس ” درج شده و تقاضا شود که مشخصات فرد مزاحم از طریق استعلام پلاک خودروی وی تعیین شود .

شرح شکایت و نوع مزاحمتی که توسط سرنشین ماشین انجام گرفته باید به صورت جزیی قید شود و تاریخ آن مشخص گردد . همچنین ، باید دلایل و شواهدی که شاکی با استناد به آنها قصد شکایت دارد ، به صورت دقیق در شکواییه قید شود که این موضوع در اثبات تخلف و یا جرایم مزاحمت با ماشین تاثیر فراوان دارد . همچنین ، عمده دلایلی که می توان به آنها استناد کرد ، شامل شهادت شهود است که در محل حادثه حاضر بوده اند و یا گزارشی است که ضابطان دادگستری و ماموران انتظامی ارائه نموده اند .

نحوه رسیدگی به شکایت از پلاک خودرو مزاحم

در قسمت قبل نحوه شکایت از خودرو یا ماشین مزاحم با شماره پلاک بررسی شد ؛ اکنون، در این قسمت قصد داریم به این سوال بپردازیم کهچه مرجعی صلاحیت رسیدگی به شکایت از پلاک خودروی مزاحم دارد ؟ همچنین پاسخ به این سوال ضروری است که نحوه رسیدگی به شکایت از پلاک خودرو مزاحم چگونه است ؟

در خصوص مرجع رسیدگی به شکایت از مزاحمت با ماشین از طریق شماره پلاک ، باید گفت که دادسرای محل وقوع جرم مزاحمت ، صلاحیت رسیدگی دارد . به این منظور شاکی می تواند از طریق مراجعه به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، شکایت مزاحمت خود را به صورت الکترونیکی ثبت کند .

دادسرا پس از انجام تحقیقات مقدماتی در خصوص خودروی مزاحم و تعیین شدن متشاکی یا متهم ، در صورتی که دلایل ارائه شده را کافی تشخیص بدهد، پرونده را به دادگاه می فرستد و پس از آن ، احضاریه دادگاه به متهم یا متشاکی مزاحمت با خودرو ابلاغ می شود که در دادگاه حاضر شود و از خود دفاع کند . در اینجا دادگاه است که مزاحمت از طریق خودرو و ماشین را مورد رسیدگی قرار می دهد .

در صورتی که رفتار متهم و اقداماتی که انجام داده است، یکی از عناوین مجرمانه را داشته باشد که تحت عنوان جرم در قانون شناخته شده باشد ، دادگاه پس از اثبات موضوع ، مجازات متناسب را اعلام و متهم را به آن مجازات محکوم می کند ؛ در این رابطه باید دقت داشت که هنگام شکایت از پلاک خودرو مزاحم، ادله و مستندات قانونی لازم از جمله شهادت شهود ضمن شکایت ارائه شود .

سوالات متداول

1- در صورتی که صاحب خودرویی مزاحمت ایجاد کند چگونه می توان از وی شکایت کرد ؟

شکایت به خاطر مزاحمت با ماشین از طریق در اختیار داشتن شماره پلاک آن نیز امکانپذیر است که برای دریافت اطلاعات بیشتر در این خصوص می توانید متن مقاله را مطالعه نمایید .

2- نحوه شکایت از پلاک خودروی مزاحم با در اختیار داشتن شماره پلاک به چه صورت است ؟

به این منظور می توان شکواییه ای تنظیم کرده و انجام استعلام شماره پلاک جهت تعیین مشخصات متهم را درخواست نمود که اطلاعات بیشتر در خصوص نحوه شکایت از خودروی مزاحم با شماره پلاک در متن مقاله ذکر شده است .

3- شکایت از پلاک خودروی مزاحم در چه مرجعی مورد رسیدگی قرار می گیرد ؟

مزاحمت از طریق پلاک خودرو ابتدا در دادسرا مطرح می شود و شاکی می تواند با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی شکایت خود را مطرح کند که برای مطالعه جزییات بیشتر در این خصوص می توانید مقاله را مطالعه نمایید .

قوانین کیفری

لطفا نظر خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برای امنیت، استفاده از سرویس reCAPTCHA گوگل مورد نیاز است که تابع Privacy Policy and Terms of Use است.

خرید کارتریج لیزری

خرید کارتریج

خرید کارتریج لیزری

خرید کارتریج لیزری

لیزری

 

باشگاه دفاع شخصی

کلاس دفاع شخصی

شارژ کارتریج

شارژ کارتریج,تعمیرات پرینتر

بهترین قالیشویی مشهد

بهترین قالیشویی مشهد

بهترین قالیشویی مشهد

بهترین قالیشویی مشهد

روانشناس خوب در تبریز

کارتریج ایرانی پردیس

دفاع شخصی کاربردی

کلاس دفاع شخصی

خرید کارتریج لیزری

خرید کارتریج لیزری

خرید کارتریج لیزری

خرید کارتریج لیزری

 

بالا