تغییر استایل

انتخاب رنگ

برای تجربه بهتر لطفا مرورگر خود را به گوگل کروم، فایرفاکس، اپرا و یا اینترنت اکسپلورر تغییر دهید

مقالات

طلاق /به درخواست زوج (مرد)

طلاق به درخواست زوج (مرد)

دادخواست طلاق به درخواست مرد، به طرفیت همسرش، به دادگاه خانواده محل سکونت همسرش، تقدیم می‌شود و دادگاه شروع به رسیدگی خواهد کرد.

در قانون مدنی و قانون حمایت خانواده، مرد ملزم به بیان دلیل موجهی برای طلاق زن نیست .

اما این امر مانع از حضور مرد در دادگاه و درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش، جهت اجرای صیغه طلاق نیست.

طبق قانون مدنی ایران و قانون حمایت خانواده، درخواست و حق طلاق در ایران، با مرد است.

مرد هر زمان که بخواهد، می‌تواند همسر خود را طلاق دهد.

دلایل مرد برای  در خواست طلاق

مرد برای دادن درخواست طلاق ممکن است دلیل موجهی داشته باشد؛ از جمله عدم تمکین زن، سوءرفتار زن، محکومیت خانم به حبس، ترک زندگی خانوادگی و عقیم بودن خانم و…؛ همچنین ممکن است دلیل موجهی برای این درخواست نداشته باشد.

به هرحال مرد چه دلیل موجهی برای طلاق داشته باشد و چه دلیل موجهی نداشته باشد، دادگاه تقاضای وی را اجابت خواهد نمود؛ زیرا طبق قواعد شرعی و فقهی طلاق از اختیارات شوهر است و حتی با مخالفت زن، امکان اجرای آن هست.

تنها تفاوت در موجه بودن یا نبودن علت تقاضای طلاق از ناحیه شوهر، بحث تعلق گرفتن یا عدم تعلق یکسری حق و حقوق مالی برای خانم است؛ مثل بحث نحله یا تنصیف دارایی که در ادامه راجع به این حقوق مالی صحبت خواهیم کرد.

 

شرایط طلاق از طرف مرد

   1 –مهریه:

درصورتیکه مهریه عندالمطالبه باشد، در هر زمانی که زن بخواهد باید به او پرداخت شود و درصورتیکه مهریه عندالاستطاعه باشد، زن باید توانایی مالی مرد را ثابت کند و یا اموال مرد را بعد از معرفی توقیف کند.

اگر شوهر توانایی مالی برای پرداخت حقوق مالی از جمله: مهریه، نفقه و… را نداشته باشد میتواند به دادگاه دادخواست اعسار بدهد و اعلام کند که توانایی پرداخت را به صورت یکجا ندارد.

درصورت صدور حکم اعسار، این حقوق را به صورت اقساطی به زن پرداخت میکند.


  2-نفقه

نفقه عبارت است از تامین همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن مانند: مسکن، لباس، غذا، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و هر چیزی که عادتا لازمه زندگی است.

میزان نفقه را دادگاه بر اساس شئونات اجتماعی و خانوادگی زن تعیین میکند و مرد موظف میشود آنرا پرداخت کند.

اگر طلاقی که صورت میگیرد اصطلاحا رجعی باشد، به این معنا که شوهر میتواند در ایام عده و بدون ازدواج مجدد به زن خودش رجوع کند .

 در این مدت باید در خانه ی مشترک زندگی کنند، نفقه زمان عده که ۳ماه است به عهده شوهر است و اگر زن باردار باشد عدهاو تا پایان بارداری است و شوهر وظیفه دارد نفقهاو را تا زمان وضع حمل بدهد.


   3-پرداخت اجرت المثل:

برای پرداخت اجرت المثل به زن در صورت درخواست طلاق از سوی مرد، باید سه موضوع برای دادگاه مشخص شود.

  1.  ثابت شود زن به دستور شوهر کارهایی را که شرعا به عهدهاو نبوده، انجام داده است.
  2.  زن در انجام کارهای خانه قصد مجانی و رایگان کارکردن را نداشته است.
  3. اینکه کارهای انجام شده عرفا دارای اجرتالمثل باشد. دادگاه تلاش میکند برای اجرت المثل انجام کارهای خانه میان زوجین مصالحه انجام دهد.

اگر سازش حاصل نشود خود دادگاه، معمولا با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری، اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم میدهد.


   4-پرداخت نحله (بخشش):

تعلق نحله به زن مخصوص مواردی است که طلاق به درخواست مرد باشد و علت طلاق، سوء رفتار یا تخلف زن از انجام وظایف زناشویی نباشد.

دراینصورت نیز درصورتی که بعضی از شرایطی که برای پرداخت اجرت المثل باید وجود داشته باشد، نباشد.

با توجه به سالهای زندگی مشترک و نوع کارهایی که زن در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی شوهر، دادگاه مبلغی را از باب بخشش (نحله) برای زوجه تعیین میکند.


   5-انتقال تا نصف دارایی شوهر:

یکی از شرایط ضمن عقدی که در قباله نکاح وجود دارد و زوجین آن را امضا میکنند، شرط انتقال تا نصف دارایی شوهر است (این میزان نباید از نیمی از اموال بیشتر شود اما ممکن است بنابر نظر دادگاه، کمتر از نصف اموال باشد یعنی یک چهارم،یکپنجم و…).

انتقال از عین دارایی یا ریالی ارزش تا نصف دارایی، منوطبر ایناست که طلاق بنا به درخواست مرد باشد و تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق و رفتار او نباشد.

در این صورت زوج مکلف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با زوجه به دست آورده یا معادل آن را، به صورت بلاعوض به زن منتقل کند.


6-حضانت فرزندان:

بعد از طلاق یا در دیگر مواردی که ابوین جدا از یکدیگر زندگی میکنند، برای حضانت و نگهداری اطفال تا سن ۷ سالگی، مادر اولویت دارد و پس از آن حضانت با پدر است.

البته اگر مادر در مدتی که حضانت با اوست، مجنون شود یا با دیگری ازدواج نماید،حق حضانت با پدر کودک خواهد بود.

دختر در سن ۹ سالگی (قمری) و پسر در سن پانزده سالگی (قمری) بالغ شده و از حضانت خارج میشود.

پرداخت نفقه طفل در مدت حضانت با پدر است.

در تمامی موارد طلاق، قاضی دادگاه خانواده وظیفه دارد نسبت به مهریه، اجرتالمثل، نفقه و حضانت فرزندان، ملاقات و نفقه آنها تعیین تکلیف کند.

در واقع، ثبت طلاق موکول به پرداخت حقوق مالی زن است.

طلاق درصورت رضایت زن یا صدور حکم اعسار مرد یا قسط بندی حقوق پرداختی نیز، ثبت میشود.

اگر زن بدون دریافت حقوق ذکر شده، به ثبت طلاق رضایت دهد میتواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری اقدام کند.

پس از مشخص شدن امور مربوط به حقوق مالی زن، صیغه طلاق جاری میشود و در شناسنامه ثبت میشود. مدارک مورد نیاز برای طلاق از طرف مرد شامل:

  • اصل سند ازدواج
  • اصل شناسنامه مرد
  • کپی کارت ملی

او میشود و اگر به هردلیلی اصل سند ازدواج موجود نباشد، باید رونوشت آن را از دفترخانه محل انعقاد عقد نکاح دریافت و به دفترخانهای که میخواهد صیغه طلاق را جاری کند، ارائه گردد.

همچنین برای ثبت طلاق ارائه گواهی پزشک ذیصلاح در مورد وجود جنین یا عدم آن الزامی است؛ مگرآنکه زوجین بر وجود جنین اتفاق نظر داشته باشند.


نمونه فرم دادخواستطلاق از طرف زوج (مرد)

نمونه فرم دادخواست طلاق از طرف شوهر

تنظیم و نوشتن دادخواست دادخواست طلاق از طرف مرد

نحوه نوشتن و تنظیم نمونه دادخواست طلاق از طرف زوج ( شوهر ) به طور کلی به صورت زیر می باشد اما با توجه به شرایط هر فرد و نوع پرونده وی تغییراتی در آن به وجود می آید . 

خواهان : …… مشخصات زوج ( شوهر )

خوانده : ………. مشخصات زوجه ( زن ) 

وکیل یا نماینده قانونی : …….. ( در صورت داشتن وکیل ، نام و نام خانوادگی و مشخصات وکیل نوشته می شود ) 

خواسته یا موضوع و بهای آن : تقاضای طلاق ( صدور گواهی عدم امکان سازش )

دلایل و منضمات دادخواست  : 1 – فتوکپی مصدق عقدنامه
شرح دادخواست : 
سلام با احترام به استحضار می رساند : 
با توجه به عقد نامه پیوستی اینجانب …… ( خواهان ) و زوجه خانم …… به تاریخ …….. با عقد دائم ازدواج نموده ایم . مدت ……. سال / ماه از زندگی مشترک می گذرد . حاصل زندگی …. فرزند ….. ساله می باشد ( هیچ فرزندی نداریم .) حال توجها به اختلاف و ناراحتی های پیش آمده و عدم امکان ادامه زندگی مشترک و سوء رفتار نامبرده به استناد ماده 1133 قانون قانون مدنی تقاضای رسیدگی و صدور حکم نامبرده را دارم .
شرایط : تقاضای صدور حکم به حضانت اینجانب …. برای فرزندم را دارم . از لحاظ مالی معسر بوده و تقاضای تقسیط مهریه زوجه ام را دارم . ( مهریه را یکجا پرداخت می کنم ) اجرت المثل کاری همسرم را تا روز طلاق با تعیین مبلغ از طرف دادگاه به صورت یکجا می پردازم .

 

منبع: سایت امور

 

 

 

 

 

 

 

 

لطفا نظر خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بالا