ترندیفا ثبت آگهی فروشگاه آنلاین تبلیغات بایگانی‌های متخصص قلب و عروق - بانک اطلاعات مشاغل

متخصص قلب و عروق

  1. خانه
  2. دکتر متخصص
  3. متخصص قلب و عروق
فیلتر
فیلتر × بسته

متخصص قلب و عروق تهران-کارگرشمالی| دکتر یونس نوذری

0.0

متخصص قلب و عروق تهران-کارگرشمالی| دکتر یونس نوذری آدرس :تهران، کارگر شمالی (امیرآباد)، نبش بزرگراه جلال آل احمد، بیمارستان مرکز قلب تهرانتلفن :021-88029600     021-88029669کد پستی :1411713138

تلفن: 021-88029669

متخصص قلب و عروق تهران-قرنی| دکتر فریدون یوسفی

0.0

متخصص قلب و عروق تهران-قرنی| دکتر فریدون یوسفی آدرس :تهران، قرنی، خ. سپند، بیمارستان آپاداناتلفن :021-88827045~9کد پستی :1584613111

تلفن: 021-88827045

متخصص قلب و عروق تهران-قائم مقام | دکتر هدایت اله تولی

0.0

متخصص قلب و عروق تهران-قائم مقام | دکتر هدایت اله تولی آدرس :تهران، قائم مقام فراهانی، بالاتر از میدان شعاع، پ. 95، ط. دوم، واحد 8تلفن :021-88300075کد پستی :1589653131

تلفن: 021-88300075

متخصص قلب و عروق تهران-قائم مقام فراهانی| دکتر محمدعلی پورکریمی

0.0

متخصص قلب و عروق تهران-قائم مقام فراهانی| دکتر محمدعلی پورکریمی آدرس :تهران، قائم مقام فراهانی، م. شعاع، پ. 81، ط. اولتلفن :021-88307422کد پستی :1589643131

تلفن: 021-88307422

متخصص قلب و عروق تهران-قائم مقام فراهانی| دکتر محمدرضا به فروز

0.0

متخصص قلب و عروق تهران-قائم مقام فراهانی| دکتر محمدرضا به فروز آدرس :تهران، قائم مقام فراهانی، بالاتر از خیابان مطهری (تخت طاووس)، بیمارستان تهران کلینیکتلفن :021-88712931~4    021-88718113~6کد پستی :1586746711

تلفن: 021-88718113

متخصص قلب و عروق تهران-قائم مقام فراهانی| دکتر بیژن بداغی

0.0

متخصص قلب و عروق تهران-قائم مقام فراهانی| دکتر بیژن بداغی آدرس :تهران، قائم مقام فراهانی، خ. 6، پ. 25تلفن :021-88733040کد پستی :1586857614

تلفن: 021-88733040

متخصص قلب و عروق تهران-قائم مقام فراهانی| دکتر سیدعلی رضا نجفی

0.0

متخصص قلب و عروق تهران-قائم مقام فراهانی| دکتر سیدعلی رضا نجفی آدرس :تهران، قائم مقام فراهانی، ک. یکم، پ. 16، ط. دوم، واحد 6تلفن :021-88310471کد پستی :1585915318

تلفن: 021-88310471

متخصص قلب و عروق تهران-توانیر| دکتر علی رضا قربانی شریف

0.0

متخصص قلب و عروق تهران-توانیر| دکتر علی رضا قربانی شریف آدرس :تهران، عباسپور (توانیر)، نرسیده به بزرگراه همت، پ. 24تلفن :021-88795303کد پستی :1434887684

تلفن: 021-88795303

متخصص قلب و عروق تهران-یوسف اباد| دکتر فضل اله احمدی

0.0

متخصص قلب و عروق تهران-یوسف اباد| دکتر فضل اله احمدی آدرس :تهران، سیدجمال الدین اسدآبادی (یوسف آباد)، بالاتر از پمپ بنزین، ساختمان 432 (ماهان)، ط. اول، واحد 8تلفن :021-88059605کد پستی :1436864618

تلفن: 021-88059605

متخصص قلب و عروق تهران-بلوار کشاورز| دکتر مهزاد قائمی

0.0

متخصص قلب و عروق تهران-بلوار کشاورز| دکتر مهزاد قائمی آدرس :تهران، بلوار کشاورز، پ. 183، بیمارستان پارستلفن :021-88960051~9فکس :021-88966052

تلفن: 021-88960051