تغییر استایل

انتخاب رنگ

برای تجربه بهتر لطفا مرورگر خود را به گوگل کروم، فایرفاکس، اپرا و یا اینترنت اکسپلورر تغییر دهید
  • email:analyze.omuorweb@gmail.com

مقالات

جرائم مربوط به مواد مخدر

انواع جرائم مربوط به مواد مخدر :

1- کشت خشخاش و کوکا مطلقا و کشت شاهدانه به منظور تولید مواد مخدر یا روان گردان های صنعتی غیر دارویی .

2- وارد کردن , ارسال , صادر کردن , تولید و ساخت انواع مواد مخدر یا روانگردان های صنعتی غیر دارویی .

3- نگهداری , حمل , خرید توزیع , اخفاء , ترانزیت , عرضه و فروش مواد مخدر یا روانگردان های صنعتی غیر دارویی .

4- دایر کردن یا اداره کردن مکان برای استعمال مواد مخدر یا روانگردان های صنعتی غیر دارویی

5- استعمال مواد مخدر یا روانگردان های غیر دارویی به هر شکل و طریق , مگر در مواردی که قانون مستثنی کرده باشد .

6- تولید , ساخت , خرید , فروش , نگهداری آلات و ادوات و ابزار مربوط به ساخت و استعمال مواد مخدر یا روانگردان های صنعتی غیر دارویی .

7- قراردادن یا پناه دادن متهمین , محکومین مواد مخدر یا روانگردان های صنعتی غیر دارویی که تحت تعقیب هستند و یا دستگیر شده اند .

8- امحاء یا اخفاء ادله جرم مجرمان

9- قرار دادن مواد مخدر یا روانگردان های صنعتی غیر دارویی یا آلات و ادوات استعمال در محلی که قصد متهم کردن دیگری .

انواع مواد مخدر 

منظور از مواد مخدر در قانون , کلیه مواردی است که در تصویب نامه راجع به فهرست مواد مخدر مصوب سال 1338 و اصلاحات بعدی آن احصاء یا توسط وزارت بهداشت , درمان واموزش پزشکی به عنوان مواد مخدر , شناخته و اعلام می گردد .

الف : مواد افیونی و حشیش و مشابهین آن

1) تریاک – سوخته تریاک – شیره مطبوخ – تفاله – جوهر نگاری (مایه – سوخته شیره – انسی)- استحصالات جالینوسی تریاک – تنطور اپیوم – لدانم – دوسیدنهام – عصاره تریاک (مایع – خشک) – شربت کوکنار – بنگ – بنگاب – چرس (حشیش – اسرار) استحصالات جالینوسی شاهدانه تنطور یا عصاره شاهدانه – حشیش – برگ کوکا و استحصالات جالینوسی آن ( گرد – تنطور – ععصاره)

2) مواد مخدری که شکل خام و املاح و استحصالات آن از نظر قانون یکسان و در یک ردیف شناخته می شود که عبارت اند از : مرفین و املاح آن و استحصالاتی که مستقیما از تریاک به دست آمده و دارای بیش از 20 % مرفین باشد . استرهای مرفین – انترااکسیدهای مرفیین – در استیل مرفین ( استو مرفین – دیا مرفین – الکورین – کوکایین – اکو نین – و استر های آن – بنزین مرفین – دزرو مرفین – دی ییدرومرفین و استرهای آن – ییدروکدن و استر های آن – ییدرو مرفین – دیلودید – متیل دزورفین – متیل ییدرومرفین – مترون – میدوفین – نیکو مرفین – نورمرفین – آن اکسی مرفین – اکسی کدون – اکسی مرفون – تباکون و استر آن – پانطویرن – پاپاورتوم- استیل متادول- الفا متادول – بتا متادول

ب : سایر ادویه مخدره

1 ) مواد مخدری که فقط شکل خام و املاح آن مخدر شناخته شده و استحصالات آن مشمول قانون نمی شود . کدیین (متیل مرفین) – دیو نین (اتیلمرفین) – فولکودین ( اتینین و همو کدیین )- استیل در ییدرو کدیین – دی ییدرو کدیین – پروپو کسی فن

 

مجازات های مربوط به جرائم بالا :

کشت خشاش و کوکا مطلقا و کشت شاهدانه به منظور تولید مواد مخدر به شرح زیر مجازات خواهد شد :

1- بار اول ده تا صد میلیون ریال جریمه نقدی

2- بار دوم پنجاه تا پانصد میلیون ریال جریمه نقدی و سی تا هفتاد ضربه شلاق

3- بار سوم صد میلیون تا یک میلیارد ریال جریمه نقدی و یک تا هفتاد ضربه شلاق و دو تا پنج سال حبس

4- بار چهارم , اعدام

نگهداری، حمل، توزیع و اخفاء مواد مخدر 

مطابق ماده 3 قانون مبارزه با مواد مخدر هر کس بذر یا گرز یا بذر یا برگ کوکا و یا بذر شاهدانه را نگهداری , مخفی و یا حمل کند یک میلیون تا سی میلیون ریال جریمه نقدی و یک تا هفتاد ضربه شلاق محکوم خواهد شد در مورد بذر شاهدانه , قصد تولید مواد مخدر از آن باید احراز شود و مطابق ماده 5, خرید  نگهداری ,مخفی یا حمل نمودن تریاک و دیگر مواد مخدر ماده 4 جرم است و مرتکب به مجازات های زیر محکوم می شود.

1- تا پنجاه گرم , تا سه میلیون ریال جریمه نقدی و تا پنجاه ضربه شلاق

2- بیش از پنجاه گرم تا پانصد گرم , پنج تا پانزده میلیون ریال جریمه نقدی و ده تا هفتاد چهار ضربه شلاق

3- بیش از پانصد گرم تا پنج کیلو گرم , پانزده میلیون تا شصت میلیون ریال جریمه نقدی و چهل تا هفتاد و چهار ضربه شلاق  ودو تا پنج سال حبس

4- بیش از پنج تا بیست کیلو گرم , شصت تا دویست میلیون ریال جریمه نقدی و پنجاه تا هفتاد وچهار ضربه شلاق و پنج تا دو سال حبس و در صورت تکرار برای بار دوم علاوه بر مجازات های مذکور , به جای جریمه مصادره اموال ناشی از همان جرم و برای بار سوم , اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم .

5- بیش از بیست تا یکصد کیلوگرم , علاوه بر مجازات های مقرر در بند 4 به ازای هر کیلوگرم دو میلیون ریال به مجازات جزای نقدی مرتکب اضافه می شود و در صورت تکرار , اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم .

6- بیش از یکصد کیلو گرم , علاوه بر مجازات جریمه نقدی و شلاق  مقرر در بند های 4 و 5 حبس ابد و در صورت تکرار , اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم

وارد کردن، صادر کردن و تولید انواع مواد مخدر

مطابق ماده 4 هر کس بنگ , چرس , گراس , تریاک , شیره سوخته و یا تفاله تریاک و یا دیگر مواد مخدر یا روانگردان های صنعتی غیر دارویی که فهرست آنها به تصویب مجلس شورای اسلامی را به هر نحو وارد کشور کند و یا به هر طریقی از کشور صادر و ارسال نماید یا مبادرت به تولید , ساخت , تولید یا فروش کند یا در معرض فروش قرار دهد با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد مذکور به مجازات های زیر محکوم می شود :

1- تا پنجاه گرم , تا چهار میلیون ریال جریمه نقدی . تا پنجاه ضربه شلاق

2- بیش از پنجاه گرم تا پانصد گرم , از چهار میلیون ریال تا پنجاه میلیون جریمه نقدی و بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و در صورتی که دادگاه لازم بداند تا سه سال حبس .

3- بیش از پانصد گرم تا پنج کیلوگرم , از پنجاه میلیون ریال تا دویست میلیون ریال جریمه نقدی . پنجاه تا هفتاد چهار ضربه شلاق . سه تا پانزده سال حبس .

4- بیش از پنج کیلو گرم , اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم , مطابق تبصره , اگر برای بار اول مرتکب این جرم شده و موفق به توزیع و فروش آن ها نشده و مواد , بیست کیلو یا کمتر باشد , دادگاه با جمع شروط مذکور آن ها را به حبس ابد و هفتاد وچهار ضربه شلاق و مصادره اموال ناشی از همان جرم محکوم می نماید .

مطابق ماده 8 قانون : هر کس هروئین , مرفین , کوکائین و دیگر مشتقات شیمیایی مرفین و کوکائین و یا لیزژیک اسید دی اتیل آمید (ال.اس.دی), متیلن دی اکسی مت آمفتامین (ام.دی.ام. یا آکستاسی) , گاما هیدرو کسی بوتیریک اسید(جی.اس.دی), فلورنیترازپام , امفتامین (شیشه) و یا دیگر مواد مخدر یا روانگردان های صنعتی غیر دارویی که فهرست آنها به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد را وارد کشور کند و یا مبادرت به ساخت , تولید ,توزیع , صدور , ارسال , خرید و فروش نماید و یا در معرض فروش قرار دهد و یا نگهداری , مخفی یا حمل کند با رعایت تناسب و با میزان مواد به شرح زیر مجازات خواهد شد :

1- تا پنج گرم , از پانصد هزار ریال تا یک میلیون ریال جریمه نقدی و بیست تا پنجاه ضربه شلاق

2- بیش از یک گرم تا چهار گرم , از دو میلیون تا شش میلیون ریال جریمه نقدی و سی تا هفتاد ضربه شلاق

3- بیش از یک گرم تا چهار گرم , از هشت میلیون تا بیست میلیون ریال جریمه نقدی و دو تا پنج سال حبس و سی تا هفتاد ضربه شلاق

4- بیش از چهار گرم تا پانزده گرم , از بیست میلیون تا چهل میلیون ریال جریمه نقدی و پنج تا هشت سال حبس وسی تا هفتادو چهار

ضربه شلاق .

5- بیش از پانزده گرم تا سی گرم , از چهل میلیون تا شصت میلیون ریال جریمه نقدی و ده تا پانزده سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق

6- بیش از سی گرم , اعدام و مصاده اموال ناشی از همان جرم

اقدام به قاچاق مواد مخدر جرم است : مجازات اقدام به قاچاق مواد مخدر یا روانگردان های صنعتی غیر دارویی موضوع این قانون طور مسلم اعدام است و حکم اعدام در صورت مصلحت در محل زندگی مرتکب در ملأ عام اجرا خواهد شد .

قوانین کیفری

لطفا نظر خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بالا